RAHMET HOLLAND

POKOPNI FONDOVI I OSIGURANJA

RAHMET HOLLAND ima ugovore sa mnogim Pokopnim fondovima i Holandskim osiguranjima
tako da porodici olakšamo u cjelosti najteže momente.

Pokopni-fondovi-i-osiguranja-holandija-internacionalni-prevozi-umrlih-europa-bosna-i-hercegovina-Diyanet

DIYANET

Već preko jedne decenije RAHMET HOLLAND ima ugovore i surađuje sa turskim DIYANET pogrebnim fondom. Član pokopnog fonda VAKIF moze da postane svaki musliman koji ima boravak u Nizozemskoj i koji je član jednog od BiH džemata u Nizozemskoj. Obrazac za članstvo mozete preuzeti klikom ovdje a potom je potrebno da stupite u kontakt sa Vašim džematom u Nizozemskoj koji će isti obrazac ovjeriti kao dokaz Vašeg članstva u džematu. Nakon toga će rukovodstvo odlučivati o Vašem prijemu u fond. Godišnja članarina fonda i pristupna taksa je u ovisnosti od starosti osobe koja želi da se učlani kao i broju osoba familije koja je član pokopnog fonda.

Pokopni-fondovi-i-osiguranja-holandija-internacionalni-prevozi-umrlih-europa-bosna-i-hercegovina-Hidžra

MILI GORUS

Vec preko jedne decenije RAHMET HOLLAND ima ugovore i surađuje sa turskim CINAR pogrebnim fondom. Član pokopnog fonda CINAR može da postane svaki musliman koji ima boravak u Nizozemskoj. Obrazac za članstvo možete preuzeti klikom ovdje a potom je potrebno da formular pošaljete u centralu fonda koji će Vas kontaktirati sa prijedlogom pristupanja pokopnom fondu. Godišnja članarina je u ovisnosti od starosti osobe koja želi da se učlani u pokopni fond.

Pokopni-fondovi-i-osiguranja-holandija-internacionalni-prevozi-umrlih-europa-bosna-i-hercegovina

DŽEMATI DIJASPORE

Već preko jedne decenije RAHMET HOLLAND uspješno surađuje sa mnogobrojim BiH, sandžačkim, i turskim džematima širom Europe. Mi smo u svakom momentu veoma blizu da što prije uradimo lokalnu dženazu kao i uređenje dokumentacije kao i prevoz do krajnje destinacije.

Pokopni-fondovi-i-osiguranja-holandija-internacionalni-prevozi-umrlih-europa-bosna-i-hercegovina-BMU-pokopni-fond

BMU

RAHMET HOLLAND je dugogodišnji predstavnik BMU fonda za područje Nizozemske i Belgije a obavlja lokalne dženaze te uređuje kompletnu dokumentaciju za prevoz umrlih u zemlje Balkana sa područja Nizozemske, Belgije, Luxemburga te NRW oblasti u Njemačkoj. Član pokopnog fonda BMU može da postane svaki musliman koji ima boravak u jednoj od evropskih zemalja. Obrazac za članstvo mozete preuzeti klikom ovdje a potom je potrebno da formular pošaljete u centralu fonda koji će Vas kontaktirati sa prijedlogom pristupanja pokopnom fondu. Godišnja članarina je u ovisnosti od starosti osobe koja želi da se učlani u pokopni fond te od zdravstvenog stanja.

Pokopni-fondovi-i-osiguranja-holandija-internacionalni-prevozi-umrlih-europa-bosna-i-hercegovina-DELA

DELA

Ukoliko je umrla osoba osigurana kod DELA kompletnu brigu prepustite nama kako bi sa DELA definisali šta će ko da uradi a samim time i smanjili troškove porodici umrlog. Mi ćemo se pobrinuti za prijavu smrti te sve neophodne formalitete potrebne u tom momentu.

Pokopni-fondovi-i-osiguranja-holandija-internacionalni-prevozi-umrlih-europa-bosna-i-hercegovina-yarden

YARDEN

Ukoliko je umrla osoba osigurana kod YARDEN kompletnu brigu prepustite nama kako bi sa YARDEN definisali šta će ko da uradi a samim time i smanjili troškove porodici umrlog. Mi ćemo se pobrinuti za prijavu smrti te sve neophodne formalitete potrebne u tom momentu.

Pokopni-fondovi-i-osiguranja-holandija-internacionalni-prevozi-umrlih-europa-bosna-i-hercegovina-ARDANTA

ARDANTA

Ukoliko je umrla osoba osigurana kod ARDANTA kompletnu brigu prepustite nama kako bi sa ARDANTA definisali šta će ko da uradi a samim time i smanjili troškove porodici umrlog. Mi ćemo se pobrinuti za prijavu smrti te sve neophodne formalitete potrebne u tom momentu.

Pokopni-fondovi-i-osiguranja-holandija-internacionalni-prevozi-umrlih-europa-bosna-i-hercegovina-KLAVERBLAD

KLAVERBLAD

Ukoliko je umrla osoba osigurana kod KLAVERBLAD kompletnu brigu prepustite nama kako bi sa KLAVERBLAD definisali šta će ko da uradi a samim time i smanjili troškove porodici umrlog. Mi ćemo se pobrinuti za prijavu smrti te sve neophodne formalitete potrebne u tom momentu.

Kontaktirajte nas

Dostupni smo 7 dana sedmično – 24 sata dnevno