RAHMET HOLLAND

Naše usluge

Dostupni 24 sata dnevno – 7 dana u sedmici!

Uvijek dostupni

Prevoz umrlih od kuće do mrtvačnice

U slučaju da osoba umre (preseli) kod kuće organizujemo preuzimanje umrle osobe i prevoz do mrtvačnice gdje će se umrla osoba staviti u hladnjaču dok se ne uradi kompetna dokumentacija za prevoz umrle osobe na željenu destinaciju. Ovdje se umrla osoba oprema i gasuli kako bi se mogla obaviti dženaza namaz.

Uređenje dokumentacije kod bolnice

Ukoliko je osoba umra (preselila) u bolnici i nalazi se u bolničkoj mrtvačnici mi preuzimamo dokumentaciju kako bi se uradila neophodna dokumentacija umrle osobe.

Usluge-internacionalnog-prevoza-umrlih-osoba-u-EU-drzavama-6

Uređenje dokumentacije kod opštine smrti

U opštini smrti neophodno je uraditi prijavu smrti i prikupiti dokumentaciju za prevoz umrle. Taj posao prepustite nama u cjelosti.

Uređenje dokumentacije kod ambasada

Mi za Vas uređujemo potrebnu dokumentaciju kod ambasade zemlje u koju se transportuje umrla osoba ali i također tranzitne dokumente kod ambasada zemalja preko kojih prolazimo do krajnje destinacije.

Opremanje i gasuljenje (vjersko kupanje) umrlih

Posjedujemo kompletnu opremu tj setove za gasuljenje muških ili ženskih osoba sa opremom, ćefinima, mirisima, zaštitnim maskama, rukavicama, peškirima itd. Gasuljenje obavljaju stručne osobe koje su obučene i certificirane za tu vrstu posla. Žene obavljaju gasuljenje ženskih umrlih osoba a muškarci muških umrlih osoba.

Izbor ukopnih sanduka ili tabuta za lokalne dženaze u mjestu stanovanja

Za potrebe prevoza umrlih osoba posjedujemo limene i drvene sanduke shodno zakonskoj regulativi za internacionalni prevoz umrlih. Ukoliko porodica umrlih preferira i insistira druge vrste i oblike ukopnih sanduka , posjedujemo razne vrste drvenih i limenih sanduka. Također, ukoliko se insistira na tradicionalnoj lokalnoj dženazi u mjestu stanovanja posjedujemo i tabute te ukopne daske, zatim bašluke sa natpisom imena.

Uređenje kompletne dženaze u mjestu boravka

Ukoliko porodica umrlih preferira ukop u mjestu boravka onda uređujemo kompletnu dokumentaciju, opremanje umrle osobe i krajnji ukop na tradicionalni način.

Prevoz umrlih do krajnje destinacije u zemlju porijekla

Nakon što prikupimo kompletnu neophodnu dokumentaciju za nesmetan prevoz umrlih mi pristupamo prevozu u krajnju zemlju destinacije ukopa.

Kontaktirajte nas

Dostupni smo 7 dana sedmično – 24 sata dnevno